Vragenronde
Welke waarde moet u aan uw autoverzekeraar doorgeven ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

Het aan te geven bedrag stemt vaak overeen met de cataloguswaarde exclusief btw van de wagen in nieuwstaat, dus zonder rekening te houden met kortingen bekomen bij de verkoop.

Hierbij moet de prijs exclusief btw van de opties en accessoires geteld worden.

Iedere autoverzekeringsmaatschappij stelt een lijst op met de accessoires die zij accepteert te verzekeren.

Als het bedrag dat u aangeeft in uw autoverzekering lager is dan het bedrag dat door de maatschappij weerhouden werd, kan de verzekeraar, bij een ongeval, slechts een deel van de verschuldigde schadeloosstelling betalen, waarbij het ontbrekende deel proportioneel of evenredig is met verschil tussen wat is en wat moest aangegeven worden.

Dit is wat men noemt de toepassing van het evenredigheidsbeginsel door de verzekeraar.

Voorbeeld: als het aangegeven bedrag 80% is van wat moest worden aangegeven, dan zal bij een schadegeval de verzekerde slechts 80% van de verschuldigde som ontvangen.

Tip van onze expert in autoverzekering :

“Het is mogelijk slechts de reëel betaalde prijs te verzekeren. Sommige maatschappijen, zoals AXA, aanvaarden de werkelijk betaalde waarde te verzekeren, d.w.z. de prijs met aftrek van belangrijke kortingen toegekend door de dealers.”