Vragenronde
Wat is de betekenis van "materiële schade" in de dekking van een volledige omnium autoverzekering ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

De volledige omnium autoverzekering, dat is de autoverzekering “alle risico’s” die alle materiële schade aan mijn voertuig dekt veroorzaakt in een context waarbij de verantwoordelijkheid van een derde niet betrokken is, of waartoe men zich niet kan wenden (vluchtmisdrijf).

Aangezien de verplichte verzekering BA Auto de materiële schade aan het verzekerde voertuig niet dekt, is het mogelijk, aanvullend, een specifieke niet-verplichte autoverzekering af te sluiten. Daarmee zijn uw kosten vergoed bij herstelling of verlies van uw voertuig.

De autoverzekeringsmaatschappijen bieden in het algemeen twee contracten aan waarvan zij de modaliteiten en de tarieven vrij kunnen bepalen: het gaat om de “Mini Omnium” en de “Volledige Omnium”.

De Volledige Omnium, ook Maxi Omnium genoemd, omvat alle garanties van de kleine omnium (of mini omnium of gedeeltelijke omnium) en de dekking van materiële schade aan het voertuig ten gevolge van :

  • een ongeval, onafgezien de verzekerde in fout is
  • vandalisme.

Een reeks van specifieke kosten is vaak opgenomen in de verschillende omnium autoverzekeringcontracten :

Voorlopig en dringende herstellingen, sleepkosten, expertisekosten, douanetaksen, repatriëringskosten van het voertuig en de passagiers, dekking van de tijdelijke vervangwagen, evacuatiekosten, …

Kortom, de “Volledige Omnium” zal alle materiële kosten vergoeden, van een kras op de flank, over totaalschade tot een diefstal. De autoverzekering betaalt de herstelling van schade aan uw voertuig zelfs als u in fout bent, de identiteit van de verantwoordelijke (vluchtmisdrijf) niet kent, of het slachtoffer werd van vandalisme, ...

Een extra tip van onze makelaar :

Opgelet : de omnium autoverzekering dekt enkel accidentele schade.

Als uw versnellingsbak het begeeft, is dat niet het gevolg van een externe oorzaak, en is dat dus niet gedekt.

Als daarentegen ten gevolge van de slechte staat van het wegdek het carter beschadigd raakt en de olie stroomt uit de motor, dan wordt dit als een ongeval beschouwd en is de schade gedekt door de omnium autoverzekering.