autoverzekering simulatie
 

Kilometerverzekering : Wie weinig rijdt is minder kwijt! Als u weinig rijdt betaalt u minder. Logisch!

Leg je niet zoveel kilometers af per jaar? Dan is de kilometerverzekering mogelijk interessant voor jou! Een kilometerverzekering is een verzekering voor je auto waarbij de premiehoogte voor een belangrijk deel af zal hangen van het aantal kilometers dat je als verzekeringsnemer hebt gereden

Prijs kilometerverzekering op 08.08.2019
     
Verzekerings maatschappijen BA Kilometerverzekering uitleg en BA auto verzekering Jaarlijks tarief Het financiële voordeel autoverzekering prijs

Minder dan 5.000 kilometers / jaar

corona direct

Kilometerverzekering -5.000km/jaar
196 €

= 89 €
bespaard

Gewone autoverzekering (zonder limiet)
285
touring autoverzekering
Kilometerverzekering -5.000km/jaar

190 €

= 22 €
bespaard
Gewone autoverzekering (zonder limiet)

212 €

Minder dan 7.000 kilometers / jaar

corona direct
Kilometerverzekering -7.000km/jaar
214 €
= 71 €
bespaard
Gewone autoverzekering (zonder limiet)
285
touring autoverzekering
Kilometerverzekering -7.000km/jaar

190 €

= 22 €
bespaard
Gewone autoverzekering (zonder limiet)

212 €

Publiciteit

Minder dan 10.000 kilometers / jaar

ing autoverzekering berekenen
Kilometerverzekering -10.000km/jaar
208 €
= 23
bespaard
Gewone autoverzekering (zonder limiet)
231 €

corona direct

Kilometerverzekering -10.000km/jaar
241 €

= 44 €
bespaard

Gewone autoverzekering (zonder limiet)
285

touring autoverzekering

Kilometerverzekering -10.000km/jaar

190 €

= 22 €
bespaard
Gewone autoverzekering (zonder limiet)

212 €

allianz autoverzekering
Kilometerverzekering -7.500km/jaar
256 €
= 27 €
bespaard
Gewone autoverzekering (zonder limiet)
283 €
ethias autoverzekering
Kilometerverzekering -10.000km/jaar
276 €

= 40
bespaard

Gewone autoverzekering (zonder limiet)
325 €
P&V Verzekeringen
Kilometerverzekering -10.000km/jaar
289 €
= 40
bespaard
Gewone autoverzekering (zonder limiet)
329 €

Minder dan 15.000 kilometers / jaar

touring autoverzekering
Kilometerverzekering -15.000km/jaar

190 €

= 22 €
bespaard
Gewone autoverzekering (zonder limiet)

212 €

allianz autoverzekering
Kilometerverzekering -15.000km/jaar
271 €
= 12 €
bespaard
Gewone autoverzekering (zonder limiet)
283 €

corona direct

Kilometerverzekering -15.000 km/jaar
280 €

= 48 €
bespaard

Gewone autoverzekering (zonder limiet)
328 €

Wat is een kilometerverzekering ?

De kilometerverzekering betekent dat hoe minder kilometers je rijdt, hoe minder je zal betalen voor je autoverzekering. Zoals de naam al doet vermoeden is een kilometerverzekering een autoverzekering waarbij de premie wordt bepaald door het aantal kilometrs dat men aflegt. Logisch, het risico op een ongeval is immers wezenlijk kleiner waanneer men bijvoorbeeld 5.000 kilometer per jaar aflegt tegenover 25.000 kilometer. Op het moment dat je minder dan 10.000 kilometers per jaar rijdt met je auto, dan kun je er haast zeker van zijn dat een kilometerverzekering je enig financieel voordeel op kan leveren.

Hoe gaat een kilometerverzekering in zijn werk ?

Een kilometerverzekering kan op 2 verschillende manieren te werk gaan: Je kunt er voor kiezen om jaarlijks een vaste premie te betalen, maar je kunt de premie van je autoverzekering ook laten berekenen aan de hand van het aantal kilometers die je aflegt.

  1. Per 100 gereden kilometers : je betaalt dan op basis van een schijvensysteem waarbij elke schijf 100 kilometers bedraagt. De kilometers die je niet hebt gereden, hoef je dan niet af te rekenen. Waanneer aan het einde van een kalenderjaar blijkt dat je minder kilometers hebt gereden dan aanvankelijk in waren geschat, dan zul je de betreffende premie terugontvangen voor de kilometers waarover je nog premie dient te voldoen.
  2. Forfaitkorting : je krijgt dan een procentuele korting op je BA-autoverzekering of je (mini)omnium autoverzekering als je minder dan 10.000 kilometers per jaar met je auto hebt gereden.

De echte kilometerverzekering

Directe verzekeraar Corona Direct heeft een echte kilometerverzekering in zijn aanbod. Die kunt u afsluiten ongeacht het aantal kilometers dat u per jaar met de wagen rijdt. U betaalt enkel prmeies voor de afstanden die u werkelijk aflegt. Wanneer u de verzekering afsluit, geeft u op hoeveel kilometers u denkt per jaar met de wagen te zullen rijden. Op basis daarvan berekent de verzekeraar de permie. Hoe minder kilometers u rijdt, hoe voordeliger ze uitvalt. Na ongeveer een jaar vraagt de verzekeringsmaatschappij dan de werkelijke kilometerstand op. Het verschil tussen de werkelijk gereden kilometers en het eerder opgegeven aantal bepaalt of u geld terugkrijgt, of dat u moet bijbetalen.

Andere systemen

De voorbije jaren hebben de verzekeringsmaatschappijen allerlei formules ontwikkeld waarin wie weinig kilometers aflegt, ook minder moet betalen. Bij de meeste aanbieders gaat het om tarieven die verspringen als je op jaarbasis minder aflegt dan 15.000, 10.000, 6.000 of een ander rond aantal kilometers.

De gevolgen van minder of meer kilometers ?

  • Men reed minder kilometers dan gedacht: de autoverzekeraar zal het verschil terugbetalen. Indien gewenst kan je ook besluiten de basispremie voor het komende jaar te verlagen tot het aantal kilometers dan men gedurende het voorbije jaar heeft afgeledg.
  • Men reed meer kilometers dan gedacht : men zal moeten bijbetalen per kilometer. De verzekeringsovereenkomst bevat steeds de persoonijke prijs per bijkomende kilometer. Daarenboven kan men geconfronteerd worden met een hogere franchise of vrijstelling indien men aanzienlijk het gedurende dat jaar toegelaten aantal kilometers overschreden heeft.

Kilometerverzekering combineren ?

Je kan een kilometerverzekering ook combineren met extra waarborgen zoals deze van een omniumverzekering. Het komt er dus op meer dat je zelf kan kiezen welke verzekeringsformule je wenst te gebruiken.
Opgelet : de korting telt niet altijd op de extra waarborgen, b.v. bij Ethias krijgt u 15% op de Ba maar slecht 10% op de Omnium, bij P&V 5% korting enkel op de BA.

Variant van de kilometerverzekering ?

Een variant van de kilometerverzekering is die voor pendelaars en fietsers. Deze formules verlagen de premies van verzekerden die weinig met de auto rijden. De formule pendelaar richt zicht tot mensen die elke dag met het openbaar vervoer naar het werk rijden. Wie een abonnement op het openbaar vervoer (trein, tram of bus) bezit, krijgt ook een korting. De formule fietser is vergelijkbaar, maar dan voor wie met de fiets naar het werk rijdt.

 
 
Kilometerverzekering
  Prijzen kilometerverzekering
  Wie geef korting aan kleine rijders ?
  Autoverzekering per kilometer: niet noodzakelijk de goedkoopste
 
  Publiciteit