autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

axa autoverzekering

Omnium en Diefstal bij AXA

AXA en de aanvullende verzekeringen

 • Mini - Omnium
 • Omnium
 • Velligheid van de bestuurder
 • Bijstand
 • Rechtsijstand

Prijzen BA en Full Omnium bij Axa

Prijs autoverzekering BA + Omnium bij Axa op 06.12.2019
Automerken Model en versie Prijs
BA auto
Prijs
Omnium
Totaal
Citroen

Citroën C3 50 kw:
12.000€ excl.BTW
15.020€ BTWi

263 €
369 €
632 €
Renault
Renault Clio 1.5DCI55:
14.938€ excl.BTW
18.075€ BTWi
259 €
420 €
680 €
VW
Volkswagen Golf VII
85 KW:
20.479€ excl.BTW
24.780€ BTWi
277 €
557 €
834
Dacia
Dacia Duster
70 KW:
14.049€ excl.BTW
17.000€ BTWi
251 €
392 €
643 €
Ford
Ford Focus 88 kw:
23.677€ excl.BTW
28.650€ BTWi
242 €
420 €
662 €
BMW
BMW X3 2.0d
120 kw:
34.628€
excl.BTW
41.900€
BTWi
291 €
833 €
1.124 €
**Onze voorbeelden zijn gebaseerd op een 50 jaar bestuurster met bonus-malus 00 die rijdt met nieuwe auto, die 3370 Boutersem woont, en die jaarlijks tussen 20.000km en 30.000 km aflegt. Franchise van +/-450 € tot 650 € met 6 maanden zonder degressiviteit. Simulatie volgens het tarief geldig op 06.12.2019

1. Mini-Omnium

Met de mini-omnium van Axa, de ideale formule voor een wagen tussen 2 en 5 jaar, bent u gedekt tegen :
 • Brand
  De schade door brand, explosie, blikseminslag, ontploffing zonder vlam, behalve schade door corrosieve, makkelijk ontvlambare of explosieve materialen, met uitzondering van de brandstof in de tank.
 • Glasbreuk
  Breuk van de voorruit, zijruiten, achterruit en het doorzichtig gedeelte van het dak, behalve bij totaalschade, niet-herstelling of niet-vervanging ervan.
 • Natuurgeweld
  Natuurkrachten en aanrijding met dieren
  Axa komt tussen voor de schade door een aanrijding met dieren als dat een impact is tegen het koetswerk van de wagen. De schade ten gevolge van dieren die in het motorcompartiment of het interieur raken, is niet gedekt door deze garantie.
 • Diefstal
  Ontvreemding of schade ten gevolge van diefstal of poging tot diefstal, de kosten om sloten te vervangen en/of de verandering van de codes van het anti-diefstalsysteem bij diefstal van de sleutels en/of de afstandsbediening.

2. Omnium

Met de Omnium van Axa, de ideale formule voor een nieuwe wagen of minder dan 2 jaar, bent u gedekt tegen: Alle garanties gelden van de eerder vermelde Mini-Omnium en de materiële schade.

De verzekerde waarde


U geeft, op eigen verantwoordelijkheid, de verzekerde waarde aan, die moet overeenstemmen met:
 • voor een wagen minder dan 24 maanden sinds zijn eerste inverkeersstelling:
  • ofwel de cataloguswaarde vermeerderd met de waarde van de extra uitrusting geleverd met de auto, allemaal zonder BTW
  • ofwel een lagere waarde dan de bovenvermelde cataloguswaarde, maar minimaal gelijk aan de factuurwaarde

 • voor een wagen van 24 maanden of meer sinds zijn eerste inverkeersstelling:
  da factuurwaarde op voorwaarde dat:
  • ofwel deze waarde wordt aangetoond met een aankoopfactuur (of een copie) van het voertuig, die u moet voorleggen;
  • ofwel, bij gebrek aan deze factuur, is de verzekerde waarde gelijk aan het resultaat van volgende berekening: de cataloguswaarde vermenigvuldigt met het functionele degressiviteitspercentage dat geldt vanaf van de inwerkingtreding van de dekking Bescherming van het Voertuig. Het aantal maanden dat op deze datum in rekening wordt gebracht, is berekend vanaf de datum van de eerste inverkeersstelling. Elke begonnen maand telt als een volledige maand.
Welke schadevergoeding bij totaalverlies?
Uw schadevergoeding na een totaalverlies zal berekend worden op de verzekerde waarde van uw voertuig verminderd met een percentage (degressief) dat afhangt van de leeftijd van de auto.

Axa biedt 2 types degressiviteit aan:
 • de aangenomen afschrijving: de verzekerde waarde wordt gedurende een bepaalde periode (6, 12, 24 maanden) aangehouden, en daalt vervolgens maandelijks
 • de functionele afschrijving: voorziet een schadevergoeding dicht bij de reële waarde van het voertuig vanaf de 1e maand
  Een overzicht van de toegepaste afschrijving volgens de gekozen formule in dit voorbeeld:
De aangegeven, bijkomende uitrusting wordt vergoed in de mate dat ze beschadigd is en/of niet overdraagbaar is op een nieuw voertuig.
Als het voertuig perte-totale is, wordt de verschuldigde schadevergoeding als volgt berekend:

Waarde van het voertuig op het moment van het schadegeval
+ niet-recupereerbare BTW van de eigenaar van het voertuig
+ Uitbreiding van de garantie
+ eventuele BIV
Sub-totaal
x eventuele proportionele regel
- Vrijstelling
=Verschuldigde schadevergoeding

3. De franchises

De franchise of vrijstelling is het deel van het bedrag van de schade dat voor uw eigen rekening blijft na een ongeval. Bij Axa bestaan er 2 types franchises:
 • Vaste franchise
  In het kader van de garantie Materiële Schade (ongeval) en/of de garantie Diefstal, moet de verzekerde steeds de franchise betalen, die zal worden afgetrokken van de schadevergoeding.
 • Engelse franchise
  In het kader van de garantie Materiële Schade (ongeval) vervalt de franchise als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
  • de kost van de herstellingen (zonder BTW) overstijgt het bedrag dat is aangegeven in de specifieke voorwaarden
  • de verzekerde doet beroep op een door Axa erkende garage om de wagen te herstellen
De formules van de Engelse franchise is uitsluitend voorbehouden aan wagens, minibussen of mobilhomes. Als het voertuig herstelbaar is verklaard, wordt de schadevergoeding berekend op de volgende manier:

Herstelbedrag bepaald door de expert
+ niet-recupereerbare BTW
+ Uitbreiding van de garantie
Sub-totaal
x eventuele proportionele regel
- Franchise
=Verschuldigde schadevergoeding

4. Rechtsbijstand

De rechtsbijstand verdedigt uw belangen in het kader van een juridisch conflict m.b.t. uw voertuig. Hiermee zijn alle kosten gedekt, van administratieve briefwisseling tot gerechtskosten (advocaat…). Axa biedt 2 formules van rechtsbijstand aan:
 • de basisformule
 • de formule Plus

5. Bijstand

Dankzij de autobijstand van Axa bent u gedekt voor:

In België:
 • In geval van panne of een ongeval : de depannage, het slepen, de vervangwagen (van 7 tot 15 dagen), de taxi bij het terugbrengen van de auto
 • In geval van diefstal van de wagen : vervangwagen (max 30 dagen). Als hij wordt teruggevonden maar niet meer in rijdende staat is, zal hij gratis vervoerd worden naar de garage van uw keuze
 • In geval van benzinepech, een verkeerde brandstofkeuze, een lekke band, verlies van de wagensleutels, … komt een depanneur gratis ter plaatse.
In het buitenland:
 • In geval van panne of een ongeval : de depannage, het slepen, opsturen van wisselstukken als ze niet ter plaatse beschikbaar zijn
 • In geval van diefstal van de wagen : de transportkosten om terug te keren of de reis verder te zetten. Als de wagen in rijdende staat wordt teruggevonden, wordt hij terug bij u thuis gebracht. In het andere geval, wordt het trein- of vliegtuigticket terugbetaald om hem op te halen.
 • In geval van benzinepech, een verkeer de brandstofkeuze, een lekke band, verlies van de wagensleutels, … komt een depanneur gratis ter plaatse.

FR

 
  Publiciteit
 
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
Omnium alleen
  Corona Direct
Voor 4.000 Km/jaar
159 €
401 €
  Yuzzu
213 €
495 €
  Ethias
276 €
574 €
  Corona Direct
Klassieke Formule
285 €
533 €
  P&V
355 €
467 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een 50-jarige bestuurder, bediende bonus-malus 0 voor een VW Golf VII diesel (2018) 1.6 CRTDI. 85 KW, 20.479€ excl. BTW in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. Vrijstelling van 500€ in Omnium. Simulatie volgens het tarief geldig op 06.12.2019