Axa assurance auto


Axa reageert op ING door op zijn beurt een gratis leverdienst voor herstelde voertuigen aan te bieden voor autoklanten

De nieuwe comfortdienst werd “Pick Up & Delivery” gedoopt en levert uw vervangwagen waar u wil en brengt uw voertuig hersteld en gewassen terug naar de plaats van uw keuze

Aan de basis van dit initiatief in België ligt ING Verzekeringen.

Het is niet nieuw, maar blijft toch vrij onbekend. ING biedt zijn verzekerden voor BA auto een prima dienstverlening, waar nochtans niet veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Tot voor kort was ING volgens ons ook de enige autoverzekeringsmaatschappij die u dit comfort aanbood.

Om er volledig van te genieten is er slechts één voorwaarde : de maatschappij ING kiest zelf de garage waar de herstelling van uw voertuig zal gebeuren, en dit onmiddellijk na het ongeval.

Deze hulp wordt aangeboden ongeacht u in uw recht of in fout bent. Dit blijft ook vandaag een unieke service op de markt van autoverzekeringen.

Mobiliteitsgarantie

Om van de “mobiliteitsservice” van ING te genieten

Is het niet van belang of u in uw recht of in fout bent Informeer ING onmiddellijk bij een ongeval U moet beroep doen op het erkende netwerk van herstellers van ING, wat u ook recht geeft op een korting op de franchise van 150€.

Mobiliteitsgarantie: p.29 van de algemene voorwaarden van de autoverzekering van ING (NN verzekeringsmaatschappij).

Nu biedt AXA Belgium op zijn beurt deze dienst aan

AXA Verzekeringen springt eveneens mee in de boot en biedt al zijn verzekerden dezelfde dienst aan met de naam “Pick Up & Delivery”.

Ook al is de dienst beperkter, omdat hier de verzekerde in zijn recht moet zijn bij het schadegeval, toch kunnen we enkel toejuichen dat hier een gezonde concurrentie tussen de twee maatschappijen speelt, waarbij de verzekerden voordeel doen.

De dienst “Pick Up & Delivery”van Axa in 2 woorden

  • Uw wagen wordt opgehaald en vervangen door een andere, op de plaats en het uur dat werd afgesproken met de gekozen garage. Eens de reparatie voltooid, wordt uw wagen gewassen afgeleverd op het uur en op de plaats van uw keuze, en wordt het vervangvoertuig weer meegenomen.
  • U kan hier enkel aanspraak op maken als u in uw recht bent
  • U franchise daalt met 75€

Voor wie ?

Sinds ongeveer 1 jaar was deze dienst “Pick Up & Delivery” exclusief voorzien voor sommige AXA-klanten, na afgifte van een folder die bij hun betalingsformulier zat.

Nu werd officieel bekendgemaakt dat de dienst beschikbaar is voor alle autoklanten van AXA die aan de omschreven voorwaarden voldoen. Zij worden daar trouwens van op de hoogte gebracht bij ontvangst van het betalingsbewijs van hun premie voor de autoverzekering.

De enige bedenking is dat de dienst “Pick Up & Delivery” niet geldig is als u in fout werd verklaard voor een ongeval of de verantwoordelijkheid niet werd bepaald (gedeeld of betwist door de tegenpartij).

Een reële vooruitgang in de dienstverlening van Axa naar zijn verzekerden toe

Conclusie: Autoverzekering-berekenen.be kan slechts toejuichen dat een tweede verzekeringsmaatschappij van formaat een dienst zoals Pick Up & Delivery aanbiedt aan al zijn klanten. Deze dienst is echt zeer handig als men rekening moet houden met werkuren of zeer druk bezet is. Wel zal bij Axa deze dienst niet beschikbaar zijn als de tegenpartij niet akkord gaat, terwijl ING geen enkele voorwaarde stelt.