autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

axa autoverzekeringAxa reageert op ING door op zijn beurt een gratis leverdienst voor herstelde voertuigen aan te bieden voor autoklanten

26.11.2015

axa pick up and delivery

De nieuwe comfortdienst werd “Pick Up & Delivery” gedoopt en levert uw vervangwagen waar u wil en brengt uw voertuig hersteld en gewassen terug naar de plaats van uw keuze.

Aan de basis van dit initiatief in België ligt ING Verzekeringen. Het is niet nieuw, maar blijft toch vrij onbekend. ING biedt zijn verzekerden voor BA auto een prima dienstverlening, waar nochtans niet veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Tot voor kort was ING volgens ons ook de enige autoverzekeringsmaatschappij die u dit comfort aanbood.

Om er volledig van te genieten is er slechts één voorwaarde: de maatschappij ING kiest zelf de garage waar de herstelling van uw voertuig zal gebeuren, en dit onmiddellijk na het ongeval. Deze hulp wordt aangeboden ongeacht u in uw recht of in fout bent. Dit blijft ook vandaag een unieke service op de markt van autoverzekeringen.

Om van de “mobiliteitsservice” van ING te genieten:

Is het niet van belang of u in uw recht of in fout bent Informeer ING onmiddellijk bij een ongeval U moet beroep doen op het erkende netwerk van herstellers van ING, wat u ook recht geeft op een korting op de franchise van 150€.

Mobiliteitsgarantie: p.29 van de algemene voorwaarden van de autoverzekering van ING (NN verzekeringsmaatschappij)

Artikel 4    

Welke voordelen worden toegekend wanneer de verzekerde een door ING erkende garage kiest? Als het verzekerde voertuig een personenwagen of een lichte vrachtwagen (MTG 3,5 ton) is, dan kan de verzekerde kiezen de herstelling toe te vertrouwen aan een door ING erkende garage. De verzekerde heeft dan de volgende bijkomende voordelen:
• Gratis vervangvoertuig
De door ING erkende garage stelt gratis een vervangwagen van de klasse A ter beschikking gedurende de volledige herstellingsduur.
Bij totaal verlies gedurende een periode van 6 dagen vanaf de dag van ontvangst van het beschadigde voertuig door de ING erkende garage.

• Mobiliteitsgarantie
Als het verzekerde voertuig geïmmobiliseerd is door een ongeval in België en de verzekerde kiest ervoor de keuze van de garage waar het voertuig hersteld wordt over te laten aan de maatschappij, dan zal de maatschappij onmiddellijk een vervangvoertuig van minimaal klasse A ter beschikking stellen aan de verzekerde. Het vervangvoertuig wordt ter beschikking gesteld op de door de verzekerde gekozen plaats in Belgie¨ (thuis, werk of de door de maatschappij aangewezen garage) en het vervangvoertuig afgehaald. Bij totaal verlies is de ter beschikkingstelling van het vervangvoertuig beperkt tot 6 dagen.

  * Afhalen en terugbrengen Op eenvoudig verzoek wordt het beschadigde voertuig afgehaald en teruggebracht naar de woon- of werkplaats van de verzekerde.
• Afspraken De maatschappij regelt alle afspraken, ook die met de expert.
• Garantie De verzekerde heeft minstens 2 jaar garantie op de herstelling.

Artikel 5
Aanvullende voorwaarden terbeschikkingstelling vervangwagen

De terbeschikkingstelling van een vervangwagen is ondergeschikt aan de naleving van de voorwaarden en regels voorgeschreven door de maatschappij en de firma die het voertuig levert.

De verzekerde moet:

• de maatschappij onmiddellijk op de hoogte brengen als zijn voertuig bij diefstal teruggevonden is;
• zijn voertuig na herstelling zo vlug mogelijk weer in zijn bezit krijgen;
• de kosten voor brandstof, bijkomende verzekeringen, tol en de opgelopen boetes voor zijn rekening nemen.

Nu biedt AXA Belgium op zijn beurt deze dienst aan:

AXA Verzekeringen springt eveneens mee in de boot en biedt al zijn verzekerden dezelfde dienst aan met de naam “Pick Up & Delivery”.

Ook al is de dienst beperkter, omdat hier de verzekerde in zijn recht moet zijn bij het schadegeval, toch kunnen we enkel toejuichen dat hier een gezonde concurrentie tussen de twee maatschappijen speelt, waarbij de verzekerden voordeel doen .


De dienst “Pick Up & Delivery”van Axa in 2 woorden:

  • Uw wagen wordt opgehaald en vervangen door een andere, op de plaats en het uur dat werd afgesproken met de gekozen garage. Eens de reparatie voltooid, wordt uw wagen gewassen afgeleverd op het uur en op de plaats van uw keuze, en wordt het vervangvoertuig weer meegenomen.
  • U kan hier enkel aanspraak op maken als u in uw recht bent
  • U franchise daalt met 75€

Voor wie?

Sinds ongeveer 1 jaar was deze dienst “Pick Up & Delivery” exclusief voorzien voor sommige AXA-klanten, na afgifte van een folder die bij hun betalingsformulier zat.

Nu werd officieel bekendgemaakt dat de dienst beschikbaar is voor alle autoklanten van AXA die aan de omschreven voorwaarden voldoen. Zij worden daar trouwens van op de hoogte gebracht bij ontvangst van het betalingsbewijs van hun premie voor de autoverzekering.

De enige bedenking is dat de dienst “Pick Up & Delivery” niet geldig is als u in fout werd verklaard voor een ongeval of de verantwoordelijkheid niet werd bepaald (gedeeld of betwist door de tegenpartij).

Youtube video van de voorstelling van "Pick Up & Delivery" van AXA:

 


Een reële vooruitgang in de dienstverlening van Axa naar zijn verzekerden toe
Conclusie: Autoverzekering-berekenen.be kan slechts toejuichen dat een tweede verzekeringsmaatschappij van formaat een dienst zoals Pick Up & Delivery aanbiedt aan al zijn klanten. Deze dienst is echt zeer handig als men rekening moet houden met werkuren of zeer druk bezet is. Wel zal bij Axa deze dienst niet beschikbaar zijn als de tegenpartij niet akkord gaat, terwijl ING geen enkele voorwaarde stelt.Publiciteit

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

Autoverzekering simulatie
U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Meer niews
26.11.2015
Corona direct en de BOB-garantie: een timide vooruitgang
20.11.2015
P&V Verzekeringen krijgt een nieuwe website en berekent uw premie online
27.10.2015
Federale Verzekeringen versoepelt zijn politiek verder voor jonge bestuurders
21.10.2015
Het einde van ACTELdirect. De site is offline sinds half oktober
21.10.2015
Naar een verhoging van de belasting op inverkeerstelling "BIV" voor diesels in Vlaanderen
14.09.2015
Corona Direct is de eerste autoverzekeraar die een 100% online afsluiting aanbiedt
14.09.2015
Wordt de gepersonaliseerde nummerplaat weldra duurder?
10.09.2015
AG Insurance promoot rijhulpsystemen
29.07.2015
Betaalt u morgen voor uw autoverzekering zoals u rijdt?
24.06.2015
Omnium auto : steeds meer parkeerongevallen volgens Allianz
20.06.2015
Verlaging premies omnium verzekering bij Generali: dit is het moment om ervan te profiteren
 
Publiciteit
 
 
Meest gelezen news
 
De groene verzekeringskaart wordt wit en elektronisch vanaf 1 juli 2020
 
Crashform: Wist u dat uw aanrijdingsformulier vanaf smartphone of tablet kunt melden?
 
Omnium zonder franchise, echt? En tegen welke prijsverschil?
 
Een goedkope autoverzekering in België Waar kan ik dat vinden?
 
Uw autoverzekering berekenen, gratis en in enkele clicks via Internet
 
Schade aan uw motor veroorzaakt door een steenmarter: komt uw omnium tussen?
  Een sterretje laten herstellen en niet verzekerd. Vergelijk de prijzen.
  Car@ttest.be : uw schade attest (gevraagd voor de bonus malus) online raadplegen
 
Waarom de prijzen van de Omnium autoverzekering vergelijken?
 
Waarom de prijzen van de contracten BA autoverzekering vergelijken?
  Voorruit vervangen : de prijzen kunnen oplopen tot het ... drievoudige in België
  Bereken uw autoverzekering bij AG Insurance met enkele clicks