AG Insurance assurance auto


Betaalt u morgen voor uw autoverzekering zoals u rijdt ?

Een zwarte doos evalueert uw rijstijl

AG Insurance test deze mogelijkheid bij 85 personen. Het doel is de premie van de autoverzekering van jonge bestuurders per trimester te laten variëren afhankelijk van hun gedrag op de weg.

Dit onvolmaakte systeem heeft de verdienste de bestuurder positief te beïnvloeden tijdens het rijden en hem aan te zetten voorzichtiger te rijden.

Op termijn zou dit kunnen leiden tot de afschaffing van de huidige ongelijkheid waarbij alle jongeren, ongeacht ze voorzichtig zijn of niet, astronomisch hoge premies voor de BA autoverzekering moeten betalen.

Het gaat hier niet over een camera of een “dashcam”

Er worden geen beelden of geluiden opgenomen. Het gaat evenmin om een “eCall”, de applicatie die na een aanrijding automatisch de hulpdiensten verwittigt. Hoewel het ene het andere natuurlijk niet uitsluit.

De zwarte doos wordt momenteel in Frankrijk door AG Insurance uitgetest op enkele tientallen werknemers sedert 6 maanden. Daarbij wordt eigenlijk het “gedrag” van de bestuurder waargenomen via de motor.

De zwarte doos verzamelt namelijk gegevens, zoals acceleraties, remmen, snelheid in de bochten, de motor en het verbruik, … , en dit met een grote precisie. Deze data worden vervolgens mathematisch “geanalyseerd” door een gespecialiseerd firma die de resultaten doorspeelt aan de verzekeraar.

Een tool die toelaat de voorzichtige jonge bestuurders van de anderen te onderscheiden

Deze technologie wordt al intens gebruikt in Groot-Brittannië bij jongeren onder de 25 jaar. Ook in de Verenigde Staten bestaat de formule al langer en wordt ze “Pay how you drive” genoemd.

Voorzichtige jonge bestuurders betalen zo minder voor hun autoverzekering dan zij die een zware voet hebben, agressief rijden of vooral ’s nachts de baan opgaan.

De premie wordt elke 3 maand herzien op basis van de gegevens van de zwarte doos. De daling van de premie kan er toe leiden dat men tot 50% minder zal betalen!

Naar een hogere individuele verantwoordelijkheid

Nog beter, want deze doos verstuurt ook naar de bestuurder zelf een rapport over zijn rijgedrag en zet hem zo aan zich bewust te worden hoe hij beter zou kunnen rijden. De individuele premie in functie van het rijgedrag, het zoeken naar een verhoogde veiligheid, meer respect voor het milieu en een “opvoeding” voor beter rijden, zijn slechts enkele van de beoogde voordelen.

Als het aantal ongevallen daalt met deze tool, dan zijn het vooral de jongeren die er letterlijk een duit mee in hun zak doen dankzij een algemene daling van de premies in België.

Grenzen van dit concept

Het is van belang dat men zich bewust is van de concrete werking van dit systeem.

Is het mogelijk het rijgedrag als goed of slecht te beschouwen enkel op basis van deze gegevens ?

De externe omstandigheden, zoals het respecteren van de wegcode, het negeren van een roodlicht of overschrijden van witte lijnen, enz, worden namelijk niet in rekening gebracht.

Momenteel test AG Insurance dit concept. Wordt vervolgd…