default assurance auto


Hebt u bewust te weinig kilometers opgegeven om te genieten van een korting op uw autoverzekering? Opgelet...

Geniet u van een korting omdat u weinig kilometers rijdt of koos u voor de befaamde autovezekering per kilometer ?

Gelieve het opgegeven jaarlijks aantal kilometers te respecteren: anders kan uw verzekeraar zich tegen u keren.

Réduction

Beperkte autopremie, ja, maar opgelet.

Hoe minder kilometers ik aangeef jaarlijks te rijden, hoe minder mijn autoverzekering me kost.

Verleidelijk, behalve dat :

  • Het niet simpel is precies te anticiperen
  • Een verandering op familiaal of professioneel vlak, een onverwachte vakantie, een verhuis, ... en zo maakt u plots meer gebruik van uw wagen.

U moet een wijziging van het aantal kilometers zelf aangeven

Denk twee keer na of kijk uw kilometerstand na een deel een wijziging omniddellijk mee aan uw verzekeraar als u het geschatte aantal kilometers dreigt te overschrijden.

Waarom ?

Omdat u verantwoordelijk bent voor een valse verklaring en u de verantwoordelijkheid draagt voor het hele contract.

Misschien gaat u ervan uit dat de maatschappij u gelooft, omdat ze geen enkel bewijs vraagt. Reken daar maar niet op, want als ze u moet vergoeden wordt alles fijntjes uitgepluisd ...

Dat bevestigde ons Wauthier Robyns, directeur en woordvoerder Assuralia :

"De verplichte autoverzekering heeft de specifieke eigenschap dat bij een valse verklaring van de verzekerde, het slachtoffer vergoed zal worden, en dat de verzekeraar vervolgens verhaal zal halen bij zijn verzekerde die hem bedrogen heeft. Mijn antwoord is dus bevestigend: dat u de verzekeraar precies moet inlichten om te voorkomen dat u minstens een deel van de geleden schade zal moeten terugbetalen".

Wat gebeurt er als u het initieel opgegeven aantal kilometers overschrijdt zonder uw autoverzekeraar te verwittigen ?

Het gaat dan om een valse verklaring, een geval van verzekeringsfraude dat al dan niet vrijwillig gebeurde.

Als u dan bij ongeval in fout bent en de kosten lopen te hoog op, is de kans groot dat de verzekeraar de kilometerstand op uw wagen verifieert.

Mocht het zijn dat de betaalde verzekeringspremie niet overeenstemt met wat u hebt verklaard, dan is het mogelijk dat de verzekeraar, nadat hij het slachtoffer heeft vergoed, zich tot u wendt voor een terugbetaling. Gedeeltelijk als u te goeder trouw bent en in zijn totaliteit als uw kwade wil bewezen wordt.

Bijvoorbeeld : u pendelt dagelijks van Antwerpen naar Brussel voor uw werk en u geeft toch slechts 5.000 per jaar aan om uw premie voor autoverzekering per kilometer te drukken of te genieten van een forfaitaire korting.

Om met een gerust geweten te rijden

  1. Als u koos voor de kilometerverzekering: denk eraan de maatschappij te verwittigen als u het initieel gepland aantal kilometers zal overschrijden. Zo kan men u niets verwijten.
  2. Sluit een "klassieke" autoverzekering af als niet zeker bent hoeveel kilometers u het volgend jaar zal afleggen of als u zich daarmee niet wil bezig houden. Zo bent u zijn minst verzekerd van een gerust geweten ongeacht hoe u uw voertuig gebruikt. En bovendien zijn sommige klassieke autoverzekeringen trouwens minder duur.

> Vergelijken prijzen autoverzekering per kilometer