default assurance auto


Ondanks een daling van 13 % van het aantal verkeersdoden in 2012, blijt België één van de slechtste leerlingen binnen Europa

Uit de laatste cijfers rond verkeersveiligheid van het BIVV blijkt een duidelijke verbetering in 2012, met een daling van 13,3% van het aantal doden in het verkeer vergeleken met 2011. Nooit voorheen werd zo'n aanzienlijke daling genoteerd. Dat is echter nog geen reden voor euforie, want er zijn nog aanzienlijke inspanningen nodig om het gestelde objectief tegen 2012 te halen, namelijk een vermindering van 50% van het aantal verkeersdoden.

Het aantal mensen dat ter plekke overleed ging inderdaad van 775 in 2011 naar 672 in 2012, wat een daling is van 13,3%. Het gaat om één van de grootste dalingen uit de voorbije jaren.

Het BIVV noteerde eveneens een vermindering van het aantal gewonden met 8,5% en 7,8% van het aantal gevallen met lichamelijk letsel in 2012. Het aantal doden ter plaatste kent in België een neerwaartse tendens sinds 2004. Deze tendens is echter niet constant, want sinds 2005 volgden systematisch jaren met een nieuwe stijging en een stabilisatie van het aantal verkeersdoden. 2012 is trouwens geen uitzondering op deze regel aangezien dit jaar volgt op een 2011 met matige resultaten. België volgt daarmee perfect de Europese tendens die eveneens een daling van het aantal verkeersdoden laat zien in 2012 (-9%), na een jaar 2011 met slechts een beperkte verbetering (-2%).

Waaraan is die daling te wijten?

We gaven de gegevens in van een modelbestuurder die geen enkel ongeval had, een lange rijervaring heeft, rijdt met een VW Golf VI van 77 kW en woont in een kleine gemeente.

Wilink stelt een premie van 343€/jaar voor: dat is voordelig, rekening houdend met het feit dat in onze vergelijking van de BA autoverzekeringen slechts 4 van de 13 maatschappijen beter doen.

- aanpassingen aan de infrastructuur
- progressieve toename van de gordeldracht
- lichte daling van de snelheid
- verbetering aan de veiligheid van de voertuigen

De 3 grote verantwoordelijken voor de doden op de weg:

- snelheid
- alcohol en drugs
- niet dragen van de veiligheidsgordel

74.454 boetes voor GSM achter het stuur (2011).

Aan alcohol en drugs kan ook het gebruik van GSM of smartphone tijdens het rijden als inbreuk worden toegevoegd die een boete van 100€ kan opleveren. Automobilisten die achter het stuur telefoneren verhogen het risico op een ongeval met 200% tot 900%! Bellen tijdens het rijden stemt zelfs overeen met een alcoholgehalte van 0,8 promille. Ongeveer 50% van de bestuurders jonger dan 35 zou regelmatig bellen of sms'en achter het stuur.

Bij de motorrijders is er wel een duidelijke verbetering merkbaar

De beste resultaten worden bij de motorrijders opgetekend, met een daling van 16,5% ongevallen met lichamelijk letsel en 26,3% voor motards die ter plekke stierven vergeleken met 2011. Deze daling werd over het hele jaar vastgesteld, maar vooral de maand april met mooi weer leverde een positief resultaat op met 236 ongevallen en 6 doden, tegenover 523 ongevallen en 15 overleden motorrijders in april 2011, wat ongeveer de helft minder is.

Bron: BIVV en Le Soir van 20/05/2013 "Surfer ou conduire, il faut choisir" van Stéphanie Detaille.