default assurance auto


Naar een verhoging van de belasting op inverkeerstelling BIV voor diesels in het noorden van het land ?

Autogids melde dat Vlaanderen vanaf 2016 zijn berekeningswijze voor de belasting op inverkeerstelling (BIV) zal wijzigen

Deze nieuwe berekeningswijze zit momenteel nog in de finale discussiefase bij de Vlaamse Overheid, wat betekent dat het Parlement nog moet stemmen om het voorstel goed te keuren.

Als het project er door komt, betekent dit dat sommige dieselmodellen hun BIV in Vlaanderen aanzienlijk zien stijgen, soms van 41€ naar 480€, zelfs al voldoen ze aan de Euro6 emissienorm.

De verkeersbelasting wordt mogelijk eveneens verhoogd maar in mindere mate. Dat zou in het voordeel van de diesel moeten zijn, maar er wordt wel een bonus-malus-systeem voorzien in functie van de euronormen (aanwezigheid van roetfilter, berekening van het verbruik, …) wat uiteindelijk ook nadelig kan zijn voor dieselwagens.

Deze maatregel heeft als doel schonere en dus minder vervuilende wagens (misschien als antwoord op de VW-affaire) een voordeel toe te kennen en particulieren ertoe aan te zetten deze modellen te kopen. Interessant is dat particulieren die een elektrische wagen of een plug-in hybride kopen geen BIV moeten betalen vanaf 2016 tot eind 2020.

Let wel, dit is nog een project voor Vlaanderen dat nog door het Parlement moet worden goedgekeurd.