default assurance auto


Binnenkort wellicht een verhoging van de premies BA Auto in België

Niet Omnium verzekerd?

Het Belgisch Grondwettelijk Hof gaat de verzekeraars verplichten de materiële schade van de twee partijen te vergoeden voor de zogenaamde ongevallen “zonder verantwoordelijkheid”. Dat zal onvermijdelijk tot een verhoging van de premies leiden.

Wat gebeurt er tot dit arrest van het Hof na een auto-ongeval waarbij het niet mogelijk is de verantwoordelijke te bepalen?

In dit geval voorziet de Wet van 21 november 1989 op de BA Auto dat de verzekeraars een gelijk deel betalen van de lichamelijke schade (behalve wanneer een partij overduidelijk niet aansprakelijk is). Wat de materiële schade betreft, vergoedt ieder zijn klanten, behalve natuurlijk als er een omnium verzekering werd afgesloten. Kortom, als het niet mogelijk is te zeggen wie er verantwoordelijk was voor een ongeval, werd niemand vergoed met de gewone BA autoverzekering

Een recent arrest van het Belgische Grondwettelijk Hof ingeleid door een politierechter heeft de draagwijdte van de schadeloosstelling uitgebreid. Zo wordt materiële schade voortaan ook vergoed. Waarom? Simpel omwille van de ongelijkheid en de discriminatie die er ontstond tussen de slachtoffers met lichamelijke schade en zij met materiële schade. Sommige werden vergoed door de verzekering, andere niet.

Wat zijn gevolgen voor de verzekerden? Zullen de verzekeraars hun tarieven voor de BA Auto verhogen?

Ja, zeer waarschijnlijk komt er een verhoging, omdat de verzekeraars dieper in hun portefeuille zullen moeten tasten. In welke mate, is nu nog moeilijk te zeggen. Elke maatschappij zal zonder twijfel de balans maken op basis van zijn eigen statistieken en zal dan eventueel zijn premie verhogen.

U kan nog steeds reageren bij uw volgende vervalbericht als u een aanzienlijke stijging van uw premie voor uw BA autoverzekering merkt.

Heeft uw verzekeraar zijn tarieven verhoogd? Dit is een gelegenheid om hem te verlaten voor de volgende vervaldag en elders betere voorwaarden te vinden.

We herinneren u eraan dat een verhoging van uw verzekeringspremie voor een autoverzekering u de mogelijkheid geeft uw contract op te zeggen in de maand die volgt op de mededeling. Zo eenvoudig is het.

Neem daarvoor ook een kijkje op onze pagina: uw autoverzekering opzeggen .

Vergeet niet dat uw nieuwe autoverzekeraar zich bekommert om de formaliteiten van uw oud contract BA autoverzekering na uw eenvoudige handtekening voor akkoord.