autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

Kan men een autoverzekering opzeggen als de maatschappij haar tarieven verhoogt?

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

De premies van uw autoverzekering kunnen een verhoging ondergaan die geldt voor het geheel van klanten voor autoverzekeringen die aan dezelfde algemene voorwaarden zijn onderworpen.

De mogelijkheid van de verzekerde om het autoverzekeringscontract op te zeggen bij een verhoging van de premie moet in de algemene verkoopvoorwaarden gespecifieerd zijn. De verzekeringswetgeving voorziet namelijk niets over het motief voor het opzeggen van een contract.

De verzekerde moet dus nagaan of dit motief (verhoging van het tarief) in de algemene verkoopsvoorwaarden van zijn autoverzekeringscontract is opgenomen, en, als dat zo is, moet hij de voorwaarden kennen. Bijvoorbeeld kan het contract het minimale stijgingspercentage van de premie specifiëren dat nodig is om een opzegging te vragen.

Het contract kan ook een mogelijkheid tot opzeggen aangeven bij een verhoging van de premie van de autoverzekering van het ene jaar op het andere. Deze mogelijkheid gaat samen met een opzegtermijn die begint te lopen van het moment van ontvangst van de melding van de verhoging van de autoverzekeringspremie. De opzegtermijn, die in het contract vermeld staat, kan dus variëren van het ene contract tot het andere. Meestal bedraagt deze 30 dagen. De opzegging gaat dus pas in een maand na afloop van het contract, wat betekent dat de verzekerde de eerste maand verzekering nog zal moeten betalen. Het te betalen bedrag wordt berekend op basis van de premie van het vorige jaar.

Het antwoord is dus nee, behalve als die mogelijkheid contractueel is voorzien in de algemene voorwaarden.

 
Ook deze vragen kunnen u interesseren:
Kan men het contract opzeggen als de autoverzekeringsmaatschappij haar tarieven verhoogt na een schadeloosstelling?
Met hoeveel euro stijgt mijn autoverzekeringspremie voor één graad bonus-malus meer?
 
Publiciteit

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

Autoverzekering simulatie
U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
 
 
 Publiciteit
 
 

Publiciteit
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
BA met Omnium
  rechterpijl Corona Direct
(12.000 Km/jaar)
259 €
664 €
  rechterpijl KBC
340 €
1.103 €
  rechterpijl Ethias
301 €
635 €
  rechterpijl Optimco
243 €
799
  rechterpijl Corona Direct
Klassieke Formule
379 €
840 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een bestuurster geboren in 1968, bediende bonus-malus 0, in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. De wagen is een VW Golf VII diesel 85 KW, 27.433 EUR excl. btw. die geen rijhulpsystemen hebben. Vrijstelling van +/- 500 EUR in Omnium. Simulatie volgens tarieven geldig op 26.01.2022