Vragenronde
De autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt niet de lichamelijke schade van de bestuurder, noch de materiële schade aan het voertuig van de bestuurder die in fout is !

Edgar le renard des assurances auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

De autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid, ook “verplichte BA Auto” genoemd omdat de wet oplegt deze af te sluiten, verzekert de verantwoordelijkheid van de eigenaar, bestuurder, passagier en de persoon aan wie u uw wagen toevertrouwt.

Welke verantwoordelijkheid ? Voor uw handelen dat schade zou berokkenen aan derden en hun goederen.

Wat wordt vergoed ?

De schade die u als bestuurder van het verzekerde voertuig zou kunnen veroorzaken aan andere personen, als u verantwoordelijk voor een ongeval zou worden gesteld.

Wat wordt niet vergoed ?

De autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid of “BA Auto” komt nooit tussen voor :

  • materiële schade aan uw eigen voertuig.
  • lichamelijke schade die u zelf opliep in het ongeval.

Nochtans denken de meeste verzekerden het omgekeerde !

Wel voorzien sommige verzekeringsmaatschappijen meteen deze dekkingen bij het afsluiten van de basisverzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Het blijf echter uitzondering.

Als dit niet het geval is, bestaat er een mogelijkheid om een tweede dekking, zelfs een derde dekking af te sluiten, genoemd “full omnium” of “volledige omnium” en bestuurdersverzekering.

Win hierover zeker informatie in bij uw verzekeraar.