Vragenronde
Hoe wordt een ongeval vergoed als de verantwoordelijke bestuurder niet verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid auto?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

Ongevallen veroorzaakt door niet-verzekerde bestuurders worden vergoed door het “Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds” (GMWF).

Dat fonds wordt gespijsd door bijdragen van alle bestuurders die in orde zijn met hun verzekering. Zij die niet in regel zijn met hun autoverzekering kosten jaarlijks gemiddeld 3€ aan de andere automobilisten.

Als we de huidige situatie en enkele cijfers bekijken, en rekening houden met schattingen, rijden er 100.000 voertuigen zonder verzekering rond, of 1,5% van het wagenpark in België. Bovendien wordt elk jaar 20.000.000 euro (voor 8.000 dossiers) uitgegeven door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

Herinner dat dit fonds in verschillende situaties tussenkomt, dus niet enkel bij niet-verzekering. Er wordt telkens op dit fonds beroep gedaan als er zich een probleem stelt met de schadevergoeding omwille van verschillende redenen, bijvoorbeeld bij niet-identificatie van het voertuig (waarbij in dat geval enkel de lichamelijke schade wordt vergoed.

Het Fonds heeft twee basisdoelstellingen

  • Enerzijds informatie verschaffen aan de getroffen personen zodat zij vergoed kunnen worden.
  • En anderzijds, de schade vergoeden in een reeks gevallen die door de wet zijn bepaald: het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds komt niet alleen tussen bij niet-verzekering van de verantwoordelijke van het ongeval, maar ook indien de verzekeraar niet kredietwaardig is, of bij het uitblijven van een antwoord van de verzekeraar binnen de wettelijke termijnen voor een aanvraag van schadeloosstelling, alsook indien in België geen vertegenwoordiger werd aangeduid door een buitenlandse verzekeraar, en bij een niet-identificatie van het voertuig, …

Het fonds vergoedt de lichamelijke schade, zowel verwondingen als overlijden, zonder beperking, en de materiële schade zonder franchise.

Voor meer details verwijzen we u naar de site www.fcgb-bgwf.be