Vragenronde
Waarom een verzekering rechtsbijstand afsluiten naast mijn autoverzekeringscontract ?

Edgar de autoverzekering vos in België

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

Deze verzekering rechtsbijstand laat toe uw rechten te kennen of ze indien nodig te verdedigen bij een meningsverschil tussen u en derde betrokkenen, of tussen u en uw verzekeringsmaatschappij.

De rechtsbijstand dekt de kosten en honoraria van de advocaten.

Waarom een verzekering rechtsbijstand afsluiten ?

a) Het ongeval vond plaats, de verantwoordelijkheid moet worden bepaald. Wie is in fout ? Op basis van de ongevalsaangifte bepalen de twee verzekeraars elk wie verantwoordelijk is. Als de omstandigheden duidelijk zijn, komen de verzekeraars tot eenzelfde conclusie wat de verantwoordelijkheid betreft, en kan van hieruit het schadegeval geregeld worden.

b) Maar het is niet altijd zo duidelijk de verantwoordelijkheid te bepalen. Hier wordt de verzekering rechtsbijstand gebruikt. Op basis van juridische feiten beslist de verzekering uiteindelijk wie verantwoordelijk is. Dat kan eventueel leiden tot een tussenkomst van advocaten en een rechtsprocedure. De kosten worden gedekt door de verzekering rechtsbijstand.

c) In de praktijk laat de verzekeraar de verzekering rechtsbijstand altijd de verantwoordelijkheid bepalen in volgende gevallen :

  • als de ongevalsaangifte twee verschillende versies en dus een conflict oplevert.
  • alle ongevallen met een fietser, voetganger, openbaar vervoer (tram, bus).
  • alle ongevallen in het buitenland.
  • alle ongevallen waarbij meer dan 2 voertuigen zijn betrokken.
  • een ongeval onder invloed van alcohol of medicijnen.
  • een ongeval veroorzaakt door een voertuig waarvan de documenten van de autokeuring niet in orde waren.
  • als de verantwoordelijke van het ongeval niet verzekerd is of niet instaat is de schade te betalen.

Als u geen verzekering rechtsbijstand hebt, moet u dus een advocaat nemen en alle kosten zelf betalen.

Ongeveer 20% van de ongevallen worden afgehandeld na tussenkomst van een advocaat. Zonder deze dekking rechtsbijstand, moet u zelf een advocaat voorzien én betalen.

d) Soms vindt de verzekerde dat hij in zijn recht is, maar denkt de verzekeringsmaatschappij er anders over. Een advocaat raadplegen is dan mogelijk in het kader van de verzekering rechtsbijstand :

  • de advocaat geeft de verzekerde gelijk : de procedure kan beginnen en de rechtsbijstand dekt alle kosten.
  • de advocaat geeft de verzekerde ongelijk : de rechtsbijstand dekt de helft van de advocatenkosten, de verzekerde betaalt de andere helft.

Andere problemen kunnen eveneens door de rechtsbijstand behandeld worden na een ongeval :

De aanvulling van de autoverzekering met de rechtsbijstand kan dus zeker zeer nuttig zijn om conflicten op vlak van autoschade te regelen. Deze rechtsbijstand kost gemiddeld slechts 50€ per jaar. Advocatenkosten bij problemen lopen veel hoger op.

Als u voor een verzekering rechtsbijstand auto kiest die niet gekoppeld is aan uw autoverzekering, geniet u van een onafhankelijke dienstverlening van een gespecialiseerde verzekeraar. In dat geval zijn de garanties ruimer maar zal de premie ook hoger uitvallen.

Een goede raad : het is aangewezen een product kiezen los van de autoverzekeringsmaatschappij die u voor BA auto verzekert. Anders kan een vertrouwensconflict tussen u en uw verzekeraar verhinderen dat er een sereen en onpartijdig akkoord over een meningsverschil wordt bereikt.

Voorbeeld: “Enkele maanden gelden had ik een ongeval. De derde was duidelijk in fout. Nochtans kreeg in nog geen schadevergoeding. Is dat normaal? Moet mijn autoverzekering niet reageren ?”

Hier is het de derde die u geld verschuldigd is, daarmee komt u buiten de context van de verplichte autoverzekering die enkel uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt, d.w.z. de schade die u aan derden berokkent. Ze komt dus niet tussen als u zelf slachtoffer bent van een ongeval.

Net daarom nemen de meeste bestuurders ook een verzekering “rechtsbijstand” die ook uw belangen verdedigt als een derde verantwoordelijk is, zoals in dit geval: de tegenpartij is duidelijk in fout, maar weigert te betalen.

Zonder rechtsbijstand moet u zo’n dossier zelf regelen: opsturen van brieven en ingebrekestellingen, naar de rechtbank stappen. Kortom, een hele rompslomp. Om nog maar te zwijgen van de procedurekosten.

Als u daarentegen een verzekeraar voor de rechtsbijstand hebt, zal die gepaste stappen ondernemen. In een eerste fase zal hij de tegenpartij op ander gedachte proberen te brengen: hij stelt een “vriendschappelijke” regeling voor. Bij het uitblijven van een positieve reactie, zal een procedure voor de rechtbank onvermijdelijk zijn. U kiest vrij uw advocaat, die door uw verzekering wordt betaald.

De verzekering rechtsbijstand stopt hier echter niet. Stel voor dat u voor de rechtbank moet verschijnen voor een inbreuk die u betwist: uw verzekering rechtsbijstand zal hier van pas komen. U kiest vrij een advocaat voor uw verdediging, wat ook de oorzaak is, zelfs voor een verkeersovertreding, zonder ongeval.

Met uw verzekering rechtsbijstand gaat het zoals met uw garagehouder: zolang de auto goed rijdt, geen enkel probleem. Maar eens er iets misloopt, hebt u een specialist nodig. Op het eerste gezicht heeft zo’n verzekering rechtsbijstand niet veel nut. U zal echter snel van gedachten veranderen na een ongeval of een overtreding : op zo’n moment zal u de hulp appreciëren van een specialist die uw belangen verdedigt.

Raad van onze expert

Rechtsbijstand : voor uw contractuele of extra-contractuele verantwoordelijkheid ?

Wees aandachtig met wat de verzekeringsmaatschappijen aanbieden in hun contract “rechtsbijstand”.

Sommige maatschappijen dekken enkel geschillen bij ongevallen voor de schade veroorzaakt bij anderen (derden). Dat heet uw contractuele verantwoordelijkheid, anders gezegd uw verantwoordelijkheid wordt verdedigd omwille van uw contract BA auto.

Anderen breiden hun dekking uit naar alle geschillen die zich voordoen in het kader van een contract en waarbij uw voertuig is betrokken. Dat heet uw extra-contractuele verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: het contract tussen u en uw garagist.

Concreet : de autodealers stellen u soms voor via hun bemiddeling een autoverzekeringscontract af te sluiten bij de verkoop. Vaak voorziet de rechtsbijstand die hier zit inbegrepen niet deze uitgebreide dekking.

Bijvoorbeeld : De garage verkoopt u een tweedehandswagen die reeds een ongeval had. Het probleem is dat de garagist die niet vermeldde maar dat u het achteraf wel merkte. U geniet niet van de rechtsbijstand om een annulatie van de verkoop af te dwingen. De gerechtskosten en alle beslommeringen zijn voor uw rekening.

Nog een situatie waarbij de verzekering rechtsbijstand nuttig kan zijn: als de RDR-procedure niet kan gebruikt worden.

Wat is de RDR ?

Bij de “directe regeling” (RDR = Règlement Direct(e) Regeling) vergoedt de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van het slachtoffer snel en direct zijn verzekerde in een eerste fase. Vervolgens wendt hij zich tot de verzekering van de verantwoordelijke om zich te laten terugbetalen. Dat houdt in dat de verzekeraars zich vooraf onderling akkoord hebben verklaard voor dit systeem.

Een “onafhankelijke” expert bepaalt het geraamde bedrag van de schade.

Tot 7.500 euro komt deze expert alleen tussen. Boven 7.500 euro moet ook de expert van de tegenpartij het bedrag bevestigen en zijn akkoord geven.

Maar deze procedure kan niet altijd toegepast worden : hierbij enkele gevallen waarbij het niet werkt :

U bent betrokken bij een ongeval in België met een derde die niet verzekerd is in België. Dan komt het Belgische Bureau van de Autoverzekeraars tussen en wendt zich vervolgens tot de verantwoordelijke.

Of uw contract BA Auto voorziet geen directe regeling (RDR). Dat is regelmatig zo bij leasingwagens. Maar het gebeurt ook dat sommige maatschappijen de procedure van “directe regeling” niet voorzien in hun contract.

De BA autoverzekering komt niet tussen voor uw eigen schade maar wel voor de vergoeding van derden.

Dan wendt de verzekering rechtsbijstand zich tot de derden om uw schade vergoed te krijgen.