Vragenronde
Wat is een autoverzekeringspremie ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

De verzekeringspremie is de prijs die een verzekeringsnemer moet betalen om van de dekking van de autoverzekering te kunnen genieten bij een schadegeval.

Deze premie bestaat uit drie delen:

1) het deel risico

2) het deel kosten

3) het deel winst. De premie is in principe verschuldigd voor een volledige verzekeringsperiode (12 maanden), zelfs al zijn er andere betalingsmodaliteiten mogelijk (bijvoorbeeld maandelijkse betalingen, unieke premie).

Het deel risico bestaat uit de waarschijnlijke kost van het schadegeval, die dus het te verzekeren risico uitmaakt. Concreet zal de verzekeraar het risico inschatten die het te verzekeren voorwerp uitmaakt door het profiel te vergelijken met de historiek die hij bezit van vergelijkbare profielen.

De inschatting van het risico is dus gekoppeld aan de historische kennis van vergelijkbare risico’s…

Daarom bieden de verzekeraars verschillende autoverzekering spremies aan, omdat ze niet dezelfde historiek, ervaring en klantenbasis hebben. Ze evalueren dus de risico’s op een andere manier.

Bovenop deze risicopremie komen de beheerskosten, dit zijn de kosten (verdeeld over alle klanten) die toelaten de operationele kosten (salarissen, huur, …) van de verzekeraar te dekken.

Tenslotte het deel winst dat overeenstemt met de marge (positief of negatief) die de autoverzekeraar toewijst aan een populatie in functie van zijn commerciële doelstellingen. Zo zal een autoverzekeraar die jongeren wil aantrekken misschien zelfs een negatieve marge op deze populatie willen accepteren. Op oudere personen, die minder snel geneigd zijn hun contract op te zeggen, kan hij beslissen een grotere marge te nemen.

De verzekeringspremie wordt dus gedeeltelijk bepaald in functie van het risico.

Bemerkingen van onze expert :

1) Wat is bij een autoverzekering de factor die het meest het risico beïnvloedt? De leeftijd, het motorvermogen of de graad bonus-malus ?

Laten we een cijfervoorbeeld bekijken om het antwoord hierop te vinden :

We vergelijken de jaarlijkse premies BA auto (AG) voor een VW Golf Diesel 66 kW, rijbewijs sinds 1990, bonus-malus 11, afhankelijk de bestuurder geboren werd in :

  1. 1968 : 449 € (bonus malus 11) et 941 € (bonus malus -2)
  2. 1988 : 800 €
  3. 1995 : 1680,18 €.

Hieruit blijkt dat de premie verdubbelt (van 45j naar 25j) en verviervoudigt (van 45j tot 18j) in functie van de leeftijd.

Dan de vergelijking maken voor een bestuurder die in 1968 werd geboren voor 2 motorvermogens: jaarlijkse premies BA auto (AG) voor een Porsche 911 benzine, rijbewijs sinds 1990, bonus-malus 11: 636,72€. De premie stijgt dus van 449€ tot 636,72€, wat een gering verschil is vergeleken met de factor leeftijd.

Daarentegen voor een gelijkaardige situatie, bonus-malus van een neutraal niveau 11 (basispremie) tot het laagste niveau (-2 verhoogde premie), is de premie meer dan verdubbeld !

Aan de hand van deze cijfers merken we dat de factor leeftijd een grote invloed heeft op het bedrag van de verzekeringspremie, alsook het schadeverleden. Het motorvermogen beïnvloedt relatief weinig het bedrag van de autoverzekeringspremie.

2) Toch een bedenking bij het principe dat de premie wordt bepaald in functie van het gedekte risico.

Eerder zegden we dat jonge vrouwen voorzichter reden dan jonge mannen. Een Europese regel tegen discriminatie tussen mannen en vrouwen verbiedt echter de verzekeraar gedifferentieerde tarieven aan te bieden, zodat voor jonge bestuurders ongeacht hun geslacht eenzelfde tarief moet worden toegepast.