Vragenronde
Wat is de kilometerverzekering ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

Als u door uw verzekeraar vergoed wordt, is het mogelijk maar niet noodzakelijk, dat er een vrijstelling voor uw rekening is, zoals van het begin in uw contract voorzien.

Deze vrijstelling bestaat niet in de verzekering met een karakter van schadeloosstelling, zoals de BA autoverzekering. Maar ze is wel mogelijk in de contractuele omnium autoverzekering, waar ze meteen in het contract is bepaald.

De vrijstelling is een vooraf bepaald deel van de schadeloosstelling voor rekening van de verzekerde. De verzekeraar trekt het af van zijn tussenkomst.

Het kan gaan om een vast bedrag of een percentage (bv. een percentage van de cataloguswaarde van het omnium verzekerde voertuig).

De vrijstelling of franchise laat toe :

  • enerzijds de verzekerde tot voorzichtigheid aan te zetten, omdat bij een ongeval een deel van de schade voor zijn rekening blijft,
  • anderzijds, er op toe te zien dat de premie betaalbaar blijft. Zonder deze vrijstelling zou de risicodekking veel duurder zijn (voor materiële schade, diefstal, …)