Vragenronde
Waarom is er een vrijstelling in mijn omnium autoverzekeringscontract ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

Wat is een vrijstelling of franchise ?

In een autoverzekeringscontract merkt men soms dat de verzekeraar slechts een deel van de kosten dekt die zich bij een schadegeval kunnen voordoen. Het andere deel, dat niet verzekerd is, is ten laste van de verzekerde. Dat heeft tot gevolg dat deze laatste dat deel van de herstelkosten uit eigen zak zal moeten betalen bij een schadeloosstelling.

De geldsom die de klant zelf zal moeten betalen wordt de vrijstelling of franchise genoemd.

De vrijstelling is dus dat bedrag dat de verzekeraar niet voor zijn rekening neemt en dat de verzekerde zelf moet ophoesten als er zich een schadegeval voordoet.

De vrijstelling levert voordelen op voor zowel de verzekerde als de verzekeraar :

De verzekerde betaalt een kleinere bijdrage en dus een lagere premie, omdat hij zelf een deel van de kosten verbonden aan het risico draagt. Dus hoe hoger de franchise, hoe lager het premiebedrag zal uitvallen.

Voor de verzekeraar laat de vrijstelling toe een heleboel kleine schadedossiers te elimineren, waarvan de administratieve formaliteiten vaak duurder uitvallen dan de schadevergoeding zelf. Bovendien laat het voorzien van een franchise toe een reeks pogingen tot verzekeringsfraude, die veel voorkomen bij kleine schade, te voorkomen.