autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

autoverzekering per kilometer

9 Kilometerverzekering : vergelijking

Een kilometerverzekering is een autoverzekering waarvan de hoogte van de premie in sterke mate afhangt van het aantal gereden kilometers.

Rijdt u minder dan 10.000 km per jaar? Dan mag u bijna zeker zijn dat de kilometerverzekering iets voor u zou zijn! In België bieden een stuk of 7 autoverzekeraars een “kilometerverzekering” aan: Ethias, Corona Direct, Axa, Touring, ING en P&V.

 
Echte Kilometerverzekering per 100 Km gereden  

Corona kilometerverzekering

Betaal enkel voor de kilometers
die u rijdt

Hun kilometerverzekering gebeurt in schijven van 100km. Dit wil zeggen dat u hier enkel betaalt per gereden kilometer. Bij Corona is de directe verrekening op het einde van het jaar. Als u teveel kilometers heeft geschat dan u werkelijk heeft gereden, wordt het teveel betaalde bedrag binnen de 24 uur overgeschreven naar uw bankrekening, natuurlijk geldt ook, als u te weinig kilometers heeft geschat stuurt Corona u een overschrijving voor het bedrag dat overeenkomt met het aantal teveel gereden kilometers


Prijsvoorbeelden : BA auto van een VW Polo 1.4. TDi
12.000 Km = 211 €/jaar
8.000 Km = 184 €/jaar
4.000 Km = 156 €/jaar

Simulatie >
Kilometerverzekering met forfaitaire korting

ethias

Minder dan 10.000km per jaar
-15% op de BA autoverzekering
-10% op Uw Omnium autoverzekering

Als u jaarlijks minder dan 10.000km aflegt en u een bonus-malusgraad tussen 0 en 2 hebt, krijgt u 15% korting op de Burgerlijke Aansprakelijkheids premie (BA) en 10% korting op elke omnium.
Simulatie >
 Publiciteit
ing autoverzekering berekenen Advertisement Minder dan 10.000km per jaar
-15% op de verplichte autoverzekering BA
-10% op de Mini-Omnium autoverzekering

-15% op de Omnium autoverzekering
Als u minder dan 10.000 kilometer per jaar aflegt, geniet u van de volgende kortingen.
Simulatie >
Touring verzekeringen

< 10.000 Km

Tot -25% op uw BA en/of Omnium
Het mini – kilometerverzekering « minder dan 10.000 km » Als u kiest voor deze formule, u tot 25% kunt besparen in vergelijking met de klassieke autoverzekering. De formule voor maximum 10.000 km / per jaar. U moet 5 jaar in bezit zijn van uw rijbewijs, verder zijn er geen criteria meer waar u moet aan voldoen.

>10.000 Km en <15.000 Km

Tot -15% op uw BA en/of Omnium
Het opti – km “minder dan 15.000 km” Als u kiest voor dit formule bespaart nu slechts 15% in vergelijking met de klassieke autoverzekering. Formule voor maximum 15.000km / per jaar. U moet 5 jaar in bezit zijn van uw rijbewijs.
Formule fietsers
Tot -25% korting
U gaat elke dag met de fiets naar het werk? U krijgt daarvoor een vergoeding van uw werkgever. Op die basis geeft Touring Verzekeringen u een voordeeltarief voor uw autoverzekering. Het aantal afgelegde kilometers is daarbij van geen belang.
P&V -10.000km 15% korting op u BA premie
Voorwaarden: Ouder zijn dan 26 jaar en een bonus-malusgraad onder de 3 hebben. Deze korting is geldig op alle wagens en bestelwagens.
Simulatie >
Partners
<10.000 Km

-5% op de BA verzekering
Tariefvermindering indien u minder dan 10.000 km per jaar rijdt.
-
Argenta < 12.500 Km
Tot -15%
Legt u per jaar maximaal 12.500 km af met het verzekerde voertuig en voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Dan maakt u aanspraak op een korting op uw basispremie Burgerlijke aansprakelijkheid.

- U bent de gebruikelijke bestuurder (natuurlijke persoon) en u bent minimaal 26 jaar.
- Uw persoonlijke kwalificatiegraad is maximum 4.
- De verzekerde wagen wordt niet bestuurd door bestuurders jonger dan 26 jaar.

-

Axa

mini Km: -20% si <10.000 Km
In werkelijkheid krijgt u een korting van 20% vanaf de leeftijd van 26 jaar en zelfs 25% als u meer dan 50 jaar bent, op alle beveilingingen van het miniKm package.
In de miniKm-formulle is het verplichte rechts- bijstand, omnium en verzekering van de bestuurder te nemen. De overige 20% is van toepassing op alle garanties, omnium inbegrepen.
Simulatie >
 
   
 
Kilometerverzekering
  Prijzen kilometerverzekering
  Wie geef korting aan kleine rijders ?
  Autoverzekering per kilometer: niet noodzakelijk de goedkoopste
   
 
 Publiciteit