Vragenronde
Waarom betalen jongeren meer voor hun autoverzekering ?

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

De wet verplicht de verzekeraars elke bestuurder te dekken voor burgerlijke aansprakelijkheid auto.

De verzekeraars vinden dat jonge bestuurders op zich een groter te dekken risico vormen. Daarvoor baseren ze zich op statistieken. Vandaar dat ze duurdere (verhoogde premie, grotere franchises) en meer beperkende voorwaarden bepalen voor de groep 18-25 jaar.

Toch hanteren sommige maatschappijen eerder educatieve maatregelen die beter inspelen op het onthaal van jonge bestuurders. Informeer u hierover!